Банер
Банер

Керівники ОСББ та ЖБК мають забезпечити передачу картотек з питань реєстрації фізичних осіб у Деснянську райдержадміністрацію до 8 грудня 2017 року

Друкe-mail

171

Керівники ОСББ та ЖБК мають забезпечити передачу картотек з питань реєстрації фізичних осіб у Деснянську райдержадміністрацію до 8 грудня 2017 року

Увага, уповноважені керівники ОСББ та ЖБК Деснянського району!

У зв’язку із ситуацією, що склалася в процесі виконання положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» (далі – Закон № 888 -VIII) в частині передачі картотек з питань реєстрації фізичних осіб, Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація звертає Вашу увагу на наступне.

Законом № 888-VIII повноваження щодо реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання осіб передано виконавчим органам сільських, селищних, міських рад, шляхом внесення відповідних змін в Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні».

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації від 01 лютого 2016 року № 48 «Про організаційно - правові заходи, пов’язані з наданням адміністративних послуг у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб у межах міста Києва, а також наданням відомостей з Державного земельного кадастру» районним в місті Києві державним адміністраціям надано повноваження здійснювати реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб (пункт 3).

Пунктом 3 «Прикінцевих та перехідних положень» Закону № 888-VIII імперативно закріплено, що до 04 квітня 2016 року житлово-експлуатаційні організації, інші підприємства, установи та організації, що забезпечували або забезпечують ведення картотек з питань реєстрації фізичних осіб, передають їх відповідним виконавчим органам сільських, селищних, міських рад.

Доводи щодо відсутності правових підстав реалізації районними в місті Києві окреслених повноважень є такими, що не відповідають вимогам чинного законодавства та порушують встановлений публічний порядок управління з огляду на таке.

Статтею 118 Конституції України визначено, що виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації.

Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня.

Стаття 1 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» визначає, що місцева державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також реалізує повноваження, делеговані їй відповідною радою.

Особливості здійснення виконавчої влади та  місцевого самоврядування  в місті Києві визначені спеціальним Законом України «Про столицю України - місто-герой Київ».

Статтею 11 Закону України «Про столицю України - місто-герой Київ» визначено, що питання організації управління районами в місті Києві належать до компетенції Київської міської ради і вирішуються відповідно до Конституції, цього та інших законів України, рішень міської ради про управління районами міста.

Частиною другою даної статті встановлено, що у районах міста Києва діють районні в місті Києві державні адміністрації, які підпорядковуються Київській міській державній адміністрації, а в разі утворення районних у місті Києві рад також є підзвітними і підконтрольними відповідним радам як виконавчі органи таких рад.

Водночас слід відмітити, що рішенням Київської міської ради від 09 вересня 2010 року № 7/4819 «Про питання організації управління районами в місті Києві» були ліквідовані районні в місті Києві ради та їх виконавчі органи.

Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30 вересня 2010 року № 787 «Про організаційно-правові заходи, пов’язані з виконанням рішення Київської міської ради від 09 вересня 2010 року № 7/4819 «Про питання організації управління районами в м. Києві» утворено Деснянську районну в місті Києві державну адміністрацію.

Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27 січня 2011 року № 95 «Про повноваження районних в місті Києві державних адміністрацій», встановлено, що новоутворені районні в місті Києві державні адміністрації здійснюють виконавчу владу на території відповідного району міста Києва відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та за дорученням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) реалізують повноваження, надані виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) згідно з Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших актів законодавства або рішеннями Київської міської ради.

Пунктом 5.1 Глави 5 «Взаємодія виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з районними в місті Києві державними адміністраціями» Регламенту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації від 08 жовтня 2013 року № 1810 визначено, що взаємовідносини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з районними в місті Києві державними адміністраціями будуються відповідно до Конституції і законів України на засадах їх підпорядкованості виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації).

Акти, видані в межах наданих виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) повноважень, є обов’язковими для виконання всіма розташованими на території міста Києва органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території міста Києва (стаття 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Глава 1 Розділу VII Регламенту).

Таким чином, Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація у встановленому законодавством порядку за дорученням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) реалізує на території Деснянського району міста Києва повноваження в сфері реєстрації місця проживання/ перебування фізичних осіб у межах міста Києва, в тому числі здійснює прийом відповідних картотек з питань реєстрації фізичних осіб.

Окремо вважаємо за необхідне наголосити, що відповідно до статті 11-2 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» орган реєстрації (Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація) для потреб реєстрації місця проживання відповідно до цього Закону  веде реєстр територіальної громади.

Зазначений реєстр, на виконання вимог Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207 «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру в Україні, утворено рішенням Київської міської ради від 03 березня 2016 року № 123/123 «Про створення Реєстру територіальної громади міста Києва».

Під реєстром територіальної громади розуміється база даних, призначена для зберігання, обробки, використання визначеної цим Законом інформації, що створюється, ведеться та адмініструється органом реєстрації для обліку осіб, які проживають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (стаття 1 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в України»).

Інформація, яка міститься в реєстрі територіальної громади покликана перш за все для створення ефективної та прозорої системи сервісного обслуговування населення, відсутності необхідності отримання різноманітних довідок, витягів, виписок, які видаються як державними органами так і органами місцевого самоврядування, а також відповідними підприємствами, установами, організаціями для отримання тієї чи іншої адміністративної послуги.

Слід відмітити, що зазначені вище обставини унеможливлюють опрацювання у Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації запитів (звернень) адвокатів, нотаріусів, органів державної виконавчої служби, прокуратури, органів національної поліції, військкоматів, судів при виконанні ними повноважень.

Актуальна інформація щодо реєстраційних дій відносно місця проживання міститься виключно в Реєстрі територіальної громади міста Києва.

Відсутність відомостей  про громадян в Реєстрі територіальної громади міста Києва може створити негативні юридичні наслідки під час реалізації громадянами своїх прав у сфері, реєстрації місця проживання/перебування, отримання адміністративних послуг, вчинення правочинів (заповіти, акти цивільного стану), нарахування соціальних пільг, тобто різного кола правовідносин, де необхідно відомості про місце реєстрації проживання.

Вкотре наголошуємо, з метою забезпечення здійснення статутних повноважень об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами, може бути надано доступ до Реєстру територіальної громади міста Києва.

Враховуючи вищевикладене, з метою неухильного дотримання вимог чинного законодавства, просимо Вас терміново у строк до 8 грудня 2017 року забезпечити передачу картотек з питань реєстрації фізичних осіб до відділу з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, проспект Володимира Маяковського, 29, 02225.

В  іншому випадку будемо вимушені звернутися до правоохоронних органів щодо вжиття заходів реагування відносно незаконних дій уповноважених осіб об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів.

Разом з тим, повідомляємо, що Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація листом від 27.11.2017 №102/02/32-10608 звернулася до Київської місцевої прокуратури № 3 та Деснянського УП ГУ НП у м. Києві.

З огляду на вищевикладене, в найкоротший термін очікуємо передачу картотеки про реєстрацію місця проживання від наступних ОСББ, ЖБК та інвестиційних будинків:

Список будинків що не передали 08.12